Barnskyddstjänster

Barnskyddsenheter, öppenvårdstjänster och psykologtjänster

Salvares erbjuder barnskyddstjänster på två barnskyddsenheter och i öppenvård på båda inhemska språken. Tjänsterna skräddarsys enligt den ungas och familjens behov.
Ordet Salvares kommer från det latinska ordet ”salvare” som betyder att hela. På latin och grekiska används ordet i betydelsen ”vacker hamn”.

Facebook