Barnskyddsenheterna

På de två barnskyddsenheterna finns det sju platser var, för omhändertagna barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Målgrupperna är 8 – 17 åriga barn som lider av psykisk ohälsa.
Barnskyddsenheternas mål är att trygga barnens rätt till en trygg uppväxtmiljö och en stabil mångsidig utveckling. I vardagen ges barnen stöd utgående från ålder och utveckling, med beaktade av den fysiska, psykiska, sociala och det pedagogiska behov som barnen har. Som en del av placeringen hör ett aktivt familjearbete.

 

På enheten satsar vi speciellt på att barnen är delaktiga i ärenden som berör dem. Dialogen mellan personalen och barnen vilar på att visa respekt, vara stödjande och motiverande. På enheten strävar vi till att främja barnens utveckling och välbefinnande samt att ge barnen möjlighet till att få vård och omsorg utgående från ålder och utvecklingsbehov.

På enheten arbetar ett mångprofessionellt team som har utbildning inom social- och hälsovårdssektorn. Personalen har en gedigen utbildning och erfarenhet inom barnskyddet och psykiatriska vården.

 

Kontaktuppgifter

Salvares barnskyddsenhet 1

Karperövägen 208 A
65610 Korsholm

Enhetens telefon +358 50 329 0695
lastensuojeluyksikko@salvares.fi

Salvares barnskyddsenhet 2

Karperövägen 208 B
65610 Korsholm

Enhetens telefon +358 50 329 0696
lastensuojeluyksikko.kaksi@salvares.fi