Öppenvårdstjänster

Salvares erbjuder öppenvårdstjänster för att stöda och befrämja barnets, den ungas och familjens välmående i hemmet. Arbetssättet är målinriktat och skräddarsys efter de behov som kunden har.

Öppenvården erbjuder bl.a.

-familjearbete
-stödbesök för föräldrar, den unga och för barnet
-gruppverksamhet utifrån kundens behov
-eftervårdstjänster
-psykologtjänster
-kognitiv- och personlighetsundersökningar
-psykoterapi
-arbetshandledning

Kontaktuppgifter

Psykiatrisk sjukskötare Harriet Ström
+358 50 329 0526
harriet.strom@salvares.fi

Psykiatrisk sjukskötare YH Linda Suokko
+358 50 329 0516
linda.suokko@salvares.fi

Psykolog Olav Pensar
+358 50 329 4242
olav.pensar@salvares.fi

Skeppsgatan 6
65100 Vasa