Lastensuojeluyksiköt

Lastensuojeluyksiköt tarjoavat kukin omana yksikkönään sijaishuoltoa seitsemälle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle. Kohderyhmänä ovat 8 -17 vuotiaat lapset, joilla voi myös olla psyykkistä oireilua.
Lastensuojeluyksiköiden tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Arjessa lasta tuetaan ikätasoiseen kehitykseen, huomioiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen kasvun ja kehityksen toteutuminen ja arjen haasteista selviäminen. Henkilöstöllä on vankka ammattitaito ja työkokemus lastensuojelusta sekä mielenterveyden tukemisesta. Osana sijoitusta on aktiivinen perhetyö.

Lastensuojelun periaatteet yksiköissämme tarkoittavat, että työskentelemme edistäen lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Arjen työssä turvataan lapsen mahdollisuus saada iän ja kehitystason mukaista valvontaa ja huolenpitoa.

Yksiköissä työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Henkilökunnalla on useiden vuosien kokemus lastensuojelutyöstä ja psykiatrisesta hoitotyöstä.

Yksiköiden yhteystiedot

Salvares lastensuojeluyksikkö 1

Yksikön puhelin +358 50 329 0695
lastensuojeluyksikko@salvares.fi

Karperöntie 208 A
65610 Mustasaari

Salvares lastensuojeluyksikkö 2

Yksikön puhelin +358 50 329 0696
lastensuojeluyksikko.kaksi@salvares.fi

Karperöntie 208 B
65610 Mustasaari

Yksiköiden johtaja Aija Ström
+358 50 3290 691
aija.strom@salvares.fi