Lastensuojeluyksikkö

Lastensuojeluyksikkö tarjoaa sijaishuoltoa seitsemälle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle. Kohderyhmänä ovat 8 -17 vuotiaat lapset, joilla voi myös olla psyykkistä oireilua.
Lastensuojeluyksikön tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Arjessa lasta tuetaan ikätasoiseen kehitykseen, huomioiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen kasvun ja kehityksen toteutuminen ja arjen haasteista selviäminen. Henkilöstöllä on vankka ammattitaito ja työkokemus lastensuojelusta sekä mielenterveyden tukemisesta. Osana sijoitusta on aktiivinen perhetyö.

 

Lastensuojelun periaatteet yksikössämme tarkoittaa, että työskentelemme edistäen lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Arjen työssä turvataan lapsen mahdollisuus saada iän ja kehitystason mukaista valvontaa ja huolenpitoa.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Henkilökunnalla on useiden vuosien kokemus lastensuojelutyöstä ja psykiatrisesta hoitotyöstä.

Yksikön yhteystiedot

Salvares lastensuojeluksikkö

Karperöntie 208
65610 Mustasaari

Yksikön puhelin +358 50 329 0695
lastensuojeluyksikko@salvares.fi

Yksikön johtaja Aija Ström
+358 50 3290 691
aija.strom@salvares.fi