Barnskyddsenhet

Barnskyddsenheten har sju platser för omhändertagna barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Målgruppen är 8 – 17 åriga barn som lider av psykisk ohälsa.
Barnskyddsenhetens mål är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö och en stabil mångsidig utveckling. I vardagen ges barnet stöd utgående från ålder och utveckling, med beaktade av den fysiska, psykiska, sociala och det pedagogiska behov som barnet har. Som en del av placeringen hör ett aktivt familjearbete.

 

På enheten satsar vi speciellt på att barnet är delaktivgt i ärenden som berör det. Dialogen mellan personalen och barnet vilar på att visa respekt, vara stödjande och motiverande. På enheten strävar vi till att främja barnets utveckling och välbefinnande samt att ge barnet möjlighet till att få vård och omsorg utgående från ålder och utvecklingsbehov.

På enheten arbetar ett mångprofessionellt team som har utbildning inom social- och hälsovårdssektorn. Personalen har en gedigen utbildning och erfarenhet inom barnskyddet och psykiatriska vården.

Kontaktuppgifter

Salvares barnskyddsenhet

Karperövägen 208
65610 Korsholm

Enhetens telefon +358 50 329 0695
lastensuojeluyksikko@salvares.fi

Enhetschef Aija Ström
+358 50 3290 691
aija.strom@salvares.fi